Privacy Policy

Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Για την Style Box η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια των Χρηστών και των Επισκεπτών του ιστοτόπου της, καθώς και των Καταναλωτών και των Εξωτερικών Συνεργατών της, αποτελούν άκρως σημαντικά ζητήματα. H Style Box δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους η Style Box επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας της.

Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών («Κανονισμός GDPR»). Ο Κανονισμός GDPR δημιουργεί κάποια νέα δικαιώματα για τα φυσικά πρόσωπα και ενισχύει μερικά από τα δικαιώματα που υπήρχαν ήδη υπό την Οδηγία 95/46/EΚ.

Η Πολιτική Απορρήτου αφορά στους: α. Επισκέπτες, δηλαδή τα πρόσωπα που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας (www.stylebox.gr),
β. Καταναλωτές/Πελάτες, δηλαδή τα πρόσωπα στα οποία απευθύνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και
γ. Εξωτερικούς Συνεργάτες της Style Box.

Οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Style Box διεξάγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται με ασφάλεια και η πρόσβαση σε αυτές επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η Style Box εφαρμόζει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

2. Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Νομιμοποιητική βάση για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
Η Style Box συλλέγει μόνον εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Σε περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετες πληροφορίες, θα ενημερώνεστε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων αυτών και ενδέχεται να απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μόνον εφόσον έχουμε τη νόμιμη βάση για να το κάνουμε αυτό και προς τούτο υποχρεούμαστε να σας ενημερώνουμε. Συνεπώς, όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στηριζόμαστε σε μία από τις ακόλουθες βάσεις επεξεργασίας:

Παροχή συναίνεσης: ενδέχεται περιστασιακά να ζητηθεί η συγκατάθεσή σας, προκειμένου να επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία των δεδομένων σας αυτών θα πραγματοποιηθεί, μόνον αν συμφωνήσετε ρητά (Κανονισμός GDPR – άρθρο 6, παράγραφος 1 α ).

Εκτέλεση σύμβασης: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από την μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση (Κανονισμός GDPR – άρθρο 6, παράγραφος 1 β ).

Νομική υποχρέωση: σε περίπτωση που υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως για παράδειγμα: α) να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς, β) να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα, γ) να συμμορφωνόμαστε με τις επιταγές κάποιας νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης ή με μια δικαστική απόφαση (Κανονισμός GDPR – άρθρο 6, παράγραφος 1 γ ).

Προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων: σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας (Κανονισμός GDPR – άρθρο 6, παράγραφος 1 δ ).

Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας: σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (Κανονισμός GDPR – άρθρο 6, παράγραφος 1 ε ).

Έννομο συμφέρον: Μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της Style Box κατά την εκτέλεση μίας νόμιμης δραστηριότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια της δραστηριότητας αυτής. Η επεξεργασία αυτή δεν θα υπερβαίνει τα συμφέροντα, τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας (Κανονισμός GDPR – άρθρο 6, παράγραφος 1 στ ).

Η Style Box δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα δεδομένα), σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού GDPR, όταν τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς δική μας απαίτηση, μας παρέχουν τα δεδομένα αυτά ή όταν τα εν λόγω δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο.

Προσωπικά δεδομένα «ειδικών κατηγοριών» είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην φυλή ενός προσώπου, την εθνικότητά του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, την συμμετοχή του σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, τις φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, την φυσική ή πνευματική του υγεία, την σεξουαλική του ζωή και προσανατολισμό, δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αξιόποινες πράξεις.

Συλλογή Δεδομένων Υποκειμένων

Η Style Box συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων κυρίως μέσω της ιστοσελίδας της και δευτερευόντως μέσω τηλεφώνου.

Η Style Box μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας της, των Καταναλωτών/Πελατών της και των Υποψηφίων Εργαζομένων της.

Εφόσον απαιτείται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, θα ζητείται η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από την εταιρεία μας.

Σας επισημαίνουμε ότι η οποιαδήποτε συγκατάθεσή σας είναι εντελώς προαιρετική. Ωστόσο, αν δεν παραχωρήσετε την απαιτούμενη συγκατάθεση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, όποτε αυτό σας ζητηθεί, ενδέχεται η χρήση των υπηρεσιών που παρέχουμε να μην είναι δυνατή.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Style Box είναι τα παρακάτω: Προσωπικά Δεδομένα Επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας: διεύθυνση IP, Cookies.

Εγγραφή στο newsletter: email, ονοματεπώνυμο.

Προσωπικά Δεδομένα Υποψηφίων Εργαζομένων: Ονοματεπώνυμο, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Βιογραφικό Σημείωμα.

Προσωπικά Δεδομένα Χονδρεμπόρων (φυσικών προσώπων): Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση έδρας, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Προσωπικά Δεδομένα Πελατών/Καταναλωτών: Ονοματεπώνυμο, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), διεύθυνση έδρας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

Η Style Box δεν διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα πέραν του χρόνου που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή όπως απαιτείται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η Style Box λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια.

Σκοποί της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Style Box χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Για τους Επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας, η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, την ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες και τα προιόντα μας, προσφορές και νέα της Style Box, για την βελτίωση της ιστοσελίδας και της προσαρμογής του τρόπου με τον οποίο οι Επισκέπτες περιηγούνται σε αυτήν. Συνεπώς, για την παροχή των δεδομένων αυτών ο Επισκέπτης της Ιστοσελίδας μας παρέχει την συγκατάθεσή του με την καταχώριση των στοιχείων του, ενώ η μη παροχή τους ενδέχεται να επηρεάσει την έκβαση των αιτημάτων του ή και να καταστήσει αυτή μη εφικτή, όπως μη εφικτή θα καταστεί και η ενημέρωσή του για τυχόν προσφορές και νέα της Style Box. Όσον αφορά στην βελτίωση της ιστοσελίδας και της προσαρμογής του τρόπου με τον οποίο οι Επισκέπτες περιηγούνται σε αυτήν, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Cookies. Η Style Box ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται για τους ανωτέρω σκοπούς προσωπικά δεδομένα σας, όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση IP, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Για την αποστολή ενημερωτικού υλικού μέσω Newsletter, η ιστοσελίδα μας διαθέτει ειδικό πεδίο, με το οποίο οι Επισκέπτες της παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους. Κατά την εγγραφή σας θα σας ζητήσουμε το email σας και το ονοματεπώνυμό σας.

Εφόσον δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την ως άνω επεξεργασία, δεν θα σας αποστέλλουμε Newsletter. Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή οποτεδήποτε και χωρίς κόστος.

2. Για τους Υποψήφιους Εργαζόμενους, η παροχή προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων εργαζομένων για την αξιολόγησή τους και τη διαδικασία πρόσληψης. Η επεξεργασία αυτή συνιστά έννομο συμφέρον της Style Box για την βέλτιστη δυνατή στελέχωσή της. Η Style Box, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται για τον ανωτέρω σκοπό τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Βιογραφικό Σημείωμα, τυχόν συνοδευτικά έγγραφα του Βιογραφικού Σημειώματος (π.χ. τίτλοι σπουδών).

3. Για τους Εξωτερικούς Συνεργάτες μας, η παροχή προσωπικών δεδομένων για την πληρωμή τους, για την παροχή υπηρεσιών/αγαθών, καθώς και την διαχείριση συμβάσεων προμηθευτών, αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους επηρεάζει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Η Style Box ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται για τους ανωτέρω σκοπούς προσωπικά δεδομένα σας όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Επιπρόσθετα, η Style Box μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που αυτή επιδιώκει, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη Style Box, ο τρόπος επεξεργασίας τους και η νομιμοποιητική βάση αυτής της επεξργασίας.
Υποκείμενο Δραστηριότητες
Επεξεργασίας
Σκοπός Νομιμοποιητική Βάση
Επισκέπτες της Ιστοσελίδας Λήψη επικοινωνίας πελατών μέσω την φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα Επικοινωνία με πελάτες για εξυπηρέτηση αιτημάτων και παροχή διευκρινίσεων ή ενημέρωση περί προσφορών και νέα που αφορούν την εταιρεία (newsletter) Συγκατάθεση
Επισκέπτες της Ιστοσελίδας Συλλογή στοιχείων επισκεπτών (Διεύθυνση IP) Προβολή διαφημίσεων και την βελτίωση της ιστοσελίδας και της προσαρμογής του τρόπου με τον οποίο οι Επισκέπτες περιηγούνται σε αυτήν. Συγκατάθεση
Χονδρέμποροι/Λιανέμποροι Συλλογή προσωπικών αναγνωριστικών,ς,οικονομικών και φορολογικών στοιχείων, στοιχείων επικοινωνίας Σύναψη συμβάσεων Εκτέλεση Σύμβασης
Χονδρέμποροι/Λιανέμποροι Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χονδρεμπόρων – φυσικών προσώπων – στο πλαίσιο της Τιμολόγησης Έκδοση Τιμολογίων Εκτέλεση Σύμβασης
Καταναλωτές/Πελάτες Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Καταναλωτών/Πελατών στο πλαίσιο Προωθητικών Ενεργειών Παροχή προσφορών Έννομο Συμφέρον
Χονδρέμποροι/Λιανέμποροι Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χονδρεμπόρων / λιανεμπόρων – φυσικών προσώπων – στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων Επίλυση προβλημάτων πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας Έννομο Συμφέρον της Εταιρείας για την ομαλή διεξαγωγή συστημικών διεργασιών που υποστηρίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες της Style Box, για την άρτια λειτουργία της
Υποψήφιοι Εργαζόμενοι Συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση προσωπικών δεδομένων υποψηφίων εργαζομένων μέσω μορφής βιογραφικών σημειωμάτων Αξιολόγηση υποψήφιων εργαζομένων Έννομο Συμφέρον της Style Box για την εύρεση νέων υπαλλήλων για την βέλτιστη δυνατή στελέχωσή της

Χρήση της Ιστοσελίδας

Με την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη συλλογή και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική.

Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους που παρατίθενται στο παρόν, παρακαλούμε μην συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Η Style Box μπορεί να συλλέγει, να καταγράφει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Μπορεί να καταγράψουμε τη διεύθυνση IP σας και να χρησιμοποιήσουμε cookies όπως αναφέρουμε παρακάτω.

Η Style Box μπορεί να προσθέσει πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της δραστηριότητας προβολής σελίδας. Επιπλέον, η Style Box ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα που μας προσφέρετε εθελοντικά στις φόρμες του ιστοτόπου μας, όπως όταν εγγραφείτε για πληροφορίες και ενημερωτικά δελτία.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την εγκατάσταση ιών στον υπολογιστή σας.

Συνεχίζοντας την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με την τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Εάν επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας θα είναι ικανοποιητική.

Μπορούμε επίσης να τοποθετούμε cookies τρίτων για λειτουργικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ. Η χρήση των cookies είναι ευρέως διαδεδομένη και ωφελεί τον Επισκέπτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies της Style Box.

Διευθύνσεις IP
H διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται από συσκευές για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιεί το Internet Protocol Standard. Η διεύθυνση IP είναι, δηλαδή, ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστοτόπου.

Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να ακολουθήσετε συνδέσμους που αφορούν άλλους ιστοτόπους που βρίσκονται πέρα ​​από τη σφαίρα επιρροής μας. Η Style Box δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την πολιτική απορρήτου αυτών των ιστοτόπων.

Ειδική αναφορά στους ανηλίκους: Ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν στη Style Box μέσω της ιστοσελίδας της προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους. Ζητούμε από τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλουν πληροφορίες σε μας. Σε περίπτωση που οι Επισκέπτες της ιστοσελίδας μας εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία και εξακολουθούν να μας γνωστοποιούν προσωπικά τους δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας, θα θεωρείται από την Style Box, ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους.

Τοποθεσία Συλλογής και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από τη Style Box, συλλέγονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται στην έδρα της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Μάτσα, αρ. 9, καθώς και στην έδρα του εκάστοτε διαχειριστή των διακομιστών (servers) της εταιρείας μας. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούνται πλατφόρμες από παρόχους υπηρεσιών αποστολής newsletter.

3. Διατήρηση και Διαγραφή

Η Style Box δεν θα διατηρεί δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που ειναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή κατά τα απαιτούμενα από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να διατηρούνται πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος, εξαιτίας πιθανών νομικών υποχρεώσεων, εννόμων συμφερόντων της Style Box, κ.λπ.

4. Αποδοχή αυτών των όρων
Θεωρούμε ότι όλοι οι Επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έχουν διαβάσει προσεκτικά αυτή την πολιτική απορρήτου και συμφωνούν με το περιεχόμενό της. Αν κάποιος δεν συμφωνεί με αυτήν την πολιτική απορρήτου, θα πρέπει να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και την πλατφόρμα μας. Η Style Box διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική ανάλογα με τις ανάγκες της.

5. Τα Δικαιώματά των Υποκειμένων
Ο νέος Κανονισμός GDPR σας παρέχει τα παρακάτω δικαιώματα, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

– Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Έτσι, σας παρέχεται η δυνατότητα να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρεί η Style Box.

– Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό σας παρέχεται η δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σας που έχει η Style Box. Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που θα μας παρέχετε.

– Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων οποτεδήποτε. Σας δίνεται η δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Σημειώστε, ωστόσο ότι, το δικαίωμά σας αυτό ενδέχεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να μην είναι εφικτό για συγκεκριμένους νομικούς λόγους που θα σας γνωστοποιούνται, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματός σας.

– Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Αν θέλετε να επανακαθορίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,
(β) όταν θεωρείτε, ότι η χρήση των δεδομένων σας είναι καταχρηστική, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας,
(γ) όταν χρειάζεται να διατηρούμε τα δεδομένα σας, ακόμη και αν δεν τα απαιτούμε από εσάς πλέον, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση ενδεχόμενης άσκησης δικαιωμάτων σας.

– Δικαίωμα Εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας (περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού), ή εάν η επεξεργασία επιτελεί σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Style Box ή τρίτου (περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού). Ωστόσο, η Style Box δύναται να μην ικανοποιήσει το εν λόγω δικαίωμά σας, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

– Δικαίωμα Φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Θα παρέχουμε σε εσάς ή στον τρίτο που έχετε επιλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από ηλεκτρονικά μέσα μορφή. Σημειώστε ότι, το δικαίωμά σας αυτό ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες τις οποίες αρχικά μας παρείχατε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε ή όποτε χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες αυτές για να εκτελέσουμε μια σύμβαση με σας.

– Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν την εν λόγω ανάκληση. Σε περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται η Style Box να μην είναι σε θέση να σας προσφέρει ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες της. Θα ενημερωθείτε σχετικώς προς τούτο κατά τη στιγμή της υποβολής του αιτήματός σας.

– Μη αυτόματη λήψη αποφάσεων: Η αυτόματη λήψη αποφάσεων λαμβάνει χώρα όταν ένα ηλεκτρονικό σύστημα χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να πάρει μία απόφαση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή που σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, εκτός εάν μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, ή είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ υμών ή αν άλλως επιτρέπεται από το νόμο. Έχετε επίσης, το δικαίωμα να αμφισβητήσετε αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά με εσάς με την ως άνω διαδικασία.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 210-8075177 και στο email: info@stylebox.gr.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχουν θιγεί τα δικαιώματά σας από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Style Box.

6. Νομική υποχρέωση να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη, χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή του, μόνο όταν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη αυτών των δεδομένων απαιτείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας, την επικοινωνία ή την κίνηση δικαστικών διαδικασιών κατά προσώπου ή προσώπων που είναι ύποπτα για πράξεις παραβίασης ή διακινδύνευσης των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στη Style Box ή σε άλλα άτομα που θα μπορούσαν να βλαφθούν από τις δραστηριότητες των Χρηστών αυτών ή από πρόσωπα που θα μπορούσαν (σκόπιμα ή με άλλο τρόπο) να διαπράξουν παρόμοιες πράξεις. Καθίσταται σαφές ότι, η αποκάλυψη θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο κριτήρια και προϋποθέσεις.

7. Πρόσβαση και ενημέρωση των προσωπικών σας πληροφοριών

Η Style Box θα σας παρέχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά είναι εσφαλμένα, θα σας παρέχουμε τρόπους προκειμένου να ενημερώνετε ή και να διαγράφετε τα δεδομένα σας γρήγορα. Στην περίπτωση που η Style Box θα πρέπει να διατηρεί κάποιες από τις πληροφορίες αυτές ή όλες, για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς ή αν έχει νομική υποχρέωση προς τούτο, οι πληροφορίες αυτές δεν θα διαγράφονται για το χρονικό διάστημα που θα εξυπηρετούν το σκοπό αυτό.
Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας κατά τρόπο που προστατεύει τα δεδομένα σας από τυχαία ή κακόβουλη καταστροφή.

8. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Όλο το προσωπικό υπόκειται σε υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, όλοι οι Εκτελούντες Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της Style Box, καθώς και οι υπεργολάβοι επεξεργασίας υποχρεούνται να υπογράψουν συμφωνία εμπιστευτικότητας και συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR. Οι συσκευές στις οποίες αποθηκεύονται προσωρινά προσωπικά δεδομένα είναι πάντοτε, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιούνται ή μεταφέρονται, κλειδωμένες σε ασφαλές σημείο. Τα προσωπικά δεδομένα δεν αποθηκεύονται ποτέ σε κινητά μέσα, όπως USB stick, CD και DVD.

Η Style Box θα σας ενημερώνει ανά πάσα στιγμή για αλλαγές στις διαδικασίες προστασίας της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών και των πολιτικών της εταιρείας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το πού και πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα σας, πώς ασφαλίζονται και πώς χρησιμοποιούνται.

Η Style Box εκπαιδεύει και ενημερώνει όλο το προσωπικό της, σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας δεδομένων, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας παραβιαστούν, η Style Box θα ειδοποιήσει εσάς, καθώς και την αρμόδια Εποπτική Αρχή εντός 72 ωρών και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου μέσου, θα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την έκταση της παραβίασης και τα επηρεαζόμενα δεδομένα. Περαιτέρω, καθίσταται σαφές ότι, θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για τον περιορισμό των όποιων τυχόν επιζήμιων συνεπειών για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

9. Αποδέκτες Τα δεδομένα π

ροσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης αυτής.

Περαιτέρω, εφόσον λάβουμε την συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δύνανται να κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

Α. Εξωτερικοί Συνεργάτες με τους οποίους συμβάλλεται η Style Box:

i. Για την παροχή υπηρεσιών άμεσης αλληλογραφίας,
ii. Για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης Τιμολογίων,
iii. Για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης,
iv. Για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων της Style Box,
v. Για την εκτέλεση εργασιών και παροχή υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων,
vi. Με εταιρείες αξιολογήσεων,
vii. Με εταιρείες προώθησης προϊόντων.
Β. Τραπεζικά Ιδρύματα
Γ. Οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση.

10. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα σας γνωστοποιηθεί μέσω της τρέχουσας ιστοσελίδας.

Αν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με τα δεδομένα που συλλέγει η Style Box ή πώς τα επεξεργάζεται, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 210- 8075177, email: info@stylebox.gr.